Posts Tagged "drveni pelet"

Pelet od drveta

Posted by on јул 8, 2013 in o peletu | 0 comments

Drveni pelet je proizveden iz presovanog usitnjenog drveta ili piljevine, valjkastog je oblika širine od 6-8 mm i dužine od 10 do 30 mm. Drveni peleti proizvode se pod izrazito visokim pritiskom, pod visokim pritiskom podiže se temperatura drveta i stvara se prirodni “lepak” pa peleti uspevaju da zadrže oblik valjka i nakon što se ohlade. Kompaktnost peleta je vidljiva i prilikom transporta gde se pojavljuje tek oko 0,5% drvne prašine. Znači peleti se presuju iz čiste, nekontaminirane drvne piljevine, bez ikakvih hemijski vezivih sredstava sa visokom toplotnom koncentracijom od oko 5 kWh/kg ili 18 MJ/kg. Imaju vrlo nizak sadržaj vlage (ispod 10%) što omogućava vrlo visoku efikasnost sagorevanja. Koriste se u pećima za grejanje stambenih objekata ili za proizvodnju električne energije kao zamena za ugalj. Prema toplinskim vrijednostima 2 kg drvnog peleta zamenjuje cca 1 litar lož ulja ili 1.85kg peleta zamjenjuje 1m3 prirodnog gasa. Peleti su CO2-neutralni. Peleti spadaju u obnovljive izvore energije i kod izgaranja pelet ne proizvodi štetne gasove kao izvor topline, te se smatra jednim od retkih apsolutno prirodnih, sigurnih i zdravih energenata. Kao i ostala drvna biomasa, peleti znatno manje zagađuju vazduh i okolinu jer imaju manje od dozvoljenih graničnih vrednosti emisija CO, NOx i prašine. Proizvodnja drvenih peleta u Evropi povećala se sa 1,4 miliona tona u 2004. do 6,3 miliona tona u 2006. na 7,5 miliona tona 2007. Kvalitet peleta: Zbog načina izrade, različitih sirovina i presovanja, javljaju se razlike u kvalitetu drvenog peleta. Dobar kvalitet: sjajni, glatki, jednake dužine, nema prašine. Slabiji kvalitet: dužinska i poprečna napuknuća, mnogo prašine u pakovanju, različite...

Read More

Pelet – ekološko gorivo

Posted by on јун 23, 2013 in o peletu | 0 comments

Pelet je energetsko gorivo koje štedi Vaš novac i prirodu… Grejanje na pelet beleži veliki porast trenda u Americi i svuda u svetu, pa tako i Beograd i Srbija. Pelet (pellet) je energetsko gorivo koje se dobija posebnim tehnološkim postupkom mlevenja, sušenja i presovanja raznih bio materijala a koristi se za grejanje. On predstavlja veoma efikasno gorivo za grejanje, a kao sirovina za njegovu proizvodnju može da posluži drvo iz šumskog otpada, ogrevno drvo, piljevina i ostali otpad iz prerade drveta (drveni pelet), zatim slama od soje, pšenice, kukuruzovina, ljuske od suncokreta (agro pelet). Mi, u našoj fabrici, proizvodimo isključivo drveni pelet!   U savremenim uslovima življenja, kada se akcenat stavlja na očuvanje životne sredine i održivi razvoj, goriva koja se proizvode iz biomase sve više dobijaju na značaju. Pelete su veoma pogodne za korišćenje jer zahtevaju malo skladišnog prostora. Pogodne su za upotrebu i iz razloga što se koriste u kotlovima koji mogu biti potpuno automatizovani, kao i zbog toga što stvaraju vrlo malo pepela. Pelete, kao i biomasa uopšte, postaju sve češći vid grejanja. Biomasa je dugoročno rešenje, dok ostalih goriva ima u sve manjim i ograničenim količinama. Pelet kuglice su vrlo guste i mogu biti proizvedene s niskim sadržajem vlage (ispod 10%) koji im omogućuje da gore na vrlo visokoj temperaturi i uz povećanu efikasnost. Takođje, njihova redovna geometrija i mala veličina može im omogućiti automatsko hranjenje peći uz mala podešavanja. Ono što je najvažnije jeste da pelet štedi Vaš novac jer je najekonomičnije gorivo za ogrev zbog svoje dobre kaloričnosti, a sa druge strane je visoko ekološki energenat jer ispušta najmanje CO2 emisija u vazduh i tako čuva Vaše zdravlje i doprinosi u borbi protiv globalnog zagrevanja.   CO2 Emisija – očuvanje prirodne sredine i Vašeg zdravlja.   Pelet može da promeni Globalno zagrevanje! – Struja 3323 lbs. – Lož ulje 943 lbs. – LPG 709 lbs. – Prirodni Gas 549 lbs. – Pelet 8123 lbs. (1 lbs = 0.45 kg) Prosečno domaćinstvo bi koristilo 2.67 tona peleta, time štedeći 8872 lbs ugljenikovih emisija, ako se koristi struja to bi bilo 2518 lbs, za ulje ušteda 1893 lbs a za gas 1466 lbs.   Još korisnih informacija o peletu: Gustina po kubnoj stopi: – (0.028 kubnih metara) ne može biti ispod 40 funti (18 kg) – Prečnik mora biti 1/4 do 5/16 inča (635-794 mm) – Maksimalna dužina mora biti 1 i 1/2 inča (254-127 mm) – Prašine ne više od 0.5% po debljini a po skrinu 1/8 inch (317.5 mm) – Sadržaj Natrijuma ne sme biti ispod 300 jedinica po delu miliona Drveni pelet sadrži oko 16.4 million BTU’s/Ton ili 328,000 BTU’s/vreći or 8200...

Read More
Kad zatreba Fizikalna terapija, fizijatar i reumatolog iz Beograda. Ordinacija za Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Fizioterapeut nije fizijatar - doktori sa iskustvom.