Posts Tagged "prasina kod peleta"

Pelet od drveta

Posted by on јул 8, 2013 in o peletu | 0 comments

Drveni pelet je proizveden iz presovanog usitnjenog drveta ili piljevine, valjkastog je oblika širine od 6-8 mm i dužine od 10 do 30 mm. Drveni peleti proizvode se pod izrazito visokim pritiskom, pod visokim pritiskom podiže se temperatura drveta i stvara se prirodni “lepak” pa peleti uspevaju da zadrže oblik valjka i nakon što se ohlade. Kompaktnost peleta je vidljiva i prilikom transporta gde se pojavljuje tek oko 0,5% drvne prašine. Znači peleti se presuju iz čiste, nekontaminirane drvne piljevine, bez ikakvih hemijski vezivih sredstava sa visokom toplotnom koncentracijom od oko 5 kWh/kg ili 18 MJ/kg. Imaju vrlo nizak sadržaj vlage (ispod 10%) što omogućava vrlo visoku efikasnost sagorevanja. Koriste se u pećima za grejanje stambenih objekata ili za proizvodnju električne energije kao zamena za ugalj. Prema toplinskim vrijednostima 2 kg drvnog peleta zamenjuje cca 1 litar lož ulja ili 1.85kg peleta zamjenjuje 1m3 prirodnog gasa. Peleti su CO2-neutralni. Peleti spadaju u obnovljive izvore energije i kod izgaranja pelet ne proizvodi štetne gasove kao izvor topline, te se smatra jednim od retkih apsolutno prirodnih, sigurnih i zdravih energenata. Kao i ostala drvna biomasa, peleti znatno manje zagađuju vazduh i okolinu jer imaju manje od dozvoljenih graničnih vrednosti emisija CO, NOx i prašine. Proizvodnja drvenih peleta u Evropi povećala se sa 1,4 miliona tona u 2004. do 6,3 miliona tona u 2006. na 7,5 miliona tona 2007. Kvalitet peleta: Zbog načina izrade, različitih sirovina i presovanja, javljaju se razlike u kvalitetu drvenog peleta. Dobar kvalitet: sjajni, glatki, jednake dužine, nema prašine. Slabiji kvalitet: dužinska i poprečna napuknuća, mnogo prašine u pakovanju, različite...

Read More
Kad zatreba Fizikalna terapija, fizijatar i reumatolog iz Beograda. Ordinacija za Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Fizioterapeut nije fizijatar - doktori sa iskustvom.