Posts Tagged "vrste peleta"

Istorijat peleta

Posted by on јун 23, 2013 in o peletu | 0 comments

Poreklo peleta Pelet je poreklom iz Kanade, a proizvodnja u Evropi otpočela je 80-tih godina i to prvo u Švedskoj zbog visoke cene nafte i potrebe da se smanji zagađenje vazduha i životne sredine koje nastaje velikom upotrebom uglja i ostalih fosilnih goriva. Potrošnja i tržište peleta u Evropi se od tada stalno razvijaju tako da je 2006. godine bilo 200 fabrika za proizvodnju, a proizvodnja je premašila 4,5 miliona tona. Najveći svetski proizvođači su Švedska, Amerika, Kanada i Austrija a na Balkanu prednjači Bosna i Hercegovina. Pelet u Srbiji Srpsko tržište peleta se razvija od 2006. a intenzivnija proizvodnja i upotreba počinje 2008. godine. U Srbiji danas radi nekoliko fabrika a najveći deo proizvodnje se izvozi pre svega zbog nedovoljne informisanosti domaćih potrošača kao i zbog nekompletne ponude peći i kotlova na domaćem tržištu. Perspektiva proizvodnje u Srbiji je dobra kako zbog stalnog rasta cena naftnih derivata tako i zbog toga što on postaje domaći proizvod za koji ne treba izdvajati velike sume deviza a takođe se smanjuje zavisnost od fosilnih goriva. Pelet je visoko kvalitetni, ekološki čist energetski...

Read More
Kad zatreba Fizikalna terapija, fizijatar i reumatolog iz Beograda. Ordinacija za Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Fizioterapeut nije fizijatar - doktori sa iskustvom.